Stolichno

Stolichno

Stolichno是Zagorka Brewery自2004年以来生产的保加利亚博克啤酒。起初,该啤酒是在索非亚Ariana Brewery酿造的。

发表评论
手机访问当前页面